Clip hướng dẫn tạo Hồ sơ điện tử trực tuyến trên Nền tảng Hợp đồng điện tử Bkav eContract
10:36:15 | 16/03/2023

Để tạo Hợp đồng điện tử trên hệ thống Bkav eContract, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

  • Tạo hồ sơ không dùng Hồ sơ mẫu Bạn có thể xem hướng dẫn bằng Hình ảnh tại đây.
  • Tạo hồ sơ có sử dụng Hồ sơ mẫu Bạn có thể xem hướng dẫn bằng Hình ảnh tại đây.