Báo giá phần mềm hợp đồng điện tử - Bkav eContract
STT Tên gói cước Số lượng hợp đồng Giá tiền (VNĐ) Ghi chú
01 BEC - 50 50 1,045,000
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp
02 BEC - 100 100 1,595,000
03 BEC - 200 200 3,080,000
04 BEC - 300 300 3,960,000
05 BEC - 500 500 5,500,000
06 BEC - 1000 1,000 6,820,000
07 BEC - 2000 2,000 11,880,000
08 BEC - 3000 3,000 16,830,000
09 BEC - 4000 4,000 22,000,000
10 BEC - 5000 5,000 26,950,000
11 BEC - 7000 7,000 36,960,000
12 BEC - 8000 8,000 41,360,000
13 BEC - 10000 10,000 50,600,000
14 BEC - 15000 >15,000 74,250,000
15 BEC - 20000 >20,000 99,000,000
16 BEC - MAX >20,000 Liên hệ trực tiếp
Báo giá trên đã bao gồm:
 • Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hợp đồng.
 • Chức năng lưu trữ và tra cứu hợp đồng trong thời gian 10 năm.
 • Thuế VAT 10%.
Báo giá trên chưa bao gồm:
 • Phí SMS Brandname: 110,000 VNĐ/100 SMS (Đã bao gồm 10%VAT)
 • Phí bản quyền phần mềm: 1,000,000 VNĐ/1 tài khoản/năm
 • Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu…
 • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp