Báo giá dịch vụ hợp đồng điện tử - Bkav eContract
STT Tên gói cước Số lượng hợp đồng Giá tiền (VNĐ) Ghi chú
01 BEC - 50 50
1,045,000 Đặt mua
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Dịch vụ dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp
02 BEC - 100 100
1,595,000 Đặt mua
03 BEC - 200 200
3,080,000 Đặt mua
04 BEC - 300 300
3,960,000 Đặt mua
05 BEC - 500 500
5,500,000 Đặt mua
06 BEC - 1000 1,000
6,820,000 Đặt mua
07 BEC - 2000 2,000
11,880,000 Đặt mua
08 BEC - 3000 3,000
16,830,000 Đặt mua
09 BEC - 4000 4,000
22,000,000 Đặt mua
10 BEC - 5000 5,000
26,950,000 Đặt mua
11 BEC - 7000 7,000
36,960,000 Đặt mua
12 BEC - 8000 8,000
41,360,000 Đặt mua
13 BEC - 10000 10,000
50,600,000 Đặt mua
14 BEC - 15000 15,000
74,250,000 Đặt mua
15 BEC - 20000 20,000
99,000,000 Đặt mua
16 BEC - MAX >20,000
Báo giá trên đã bao gồm:
 • Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hợp đồng.
 • Chức năng lưu trữ và tra cứu hợp đồng trong thời gian 10 năm.
 • Thuế VAT 10%.
Báo giá trên chưa bao gồm:
 • Phí SMS Brandname: 110,000 VNĐ/100 SMS (Đã bao gồm 10%VAT)
 • Phí bản quyền phần mềm: 1,000,000 VNĐ/1 tài khoản/năm (Đã bao gồm thuế, phí liên quan nếu có)
 • Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu…
 • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp