Bkav cấp chữ ký số cho người dân Sóc Trăng
03:47:00 | 09-10-2023

Ngày 28/9/2023, tại hội nghị Tuyên truyền về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023, Bkav đã ký kết thỏa thuận thúc đẩy phổ cập chữ ký số, cung cấp miễn phí, hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trên địa bàn Tỉnh.

Giới hiệu, hướng dẫn về chữ ký số BkavCA tại Sóc Trăng 

Sự kiện do sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng phối hợp với trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong bối cảnh, Sóc Trăng đang tích nhắm đến mục tiêu trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện, việc tăng cường sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, xác định tính pháp lý cho các giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, góp phần khẳng định công cuộc chuyển đổi số tại Sóc Trăng đang diễn ra mạnh mẽ, tích cực.

Tại Sóc Trăng, tất cả công chức có nhu cầu và phần lớn viên chức lãnh đạo đã được cấp chữ ký số. Cụ thể, đã cấp 4.710 chữ ký số, trong đó có 3.281 chữ ký cá nhân, 858 chữ ký tổ chức, 571 chữ ký sim di động. Theo thống kê, có 4.584 người dân; 4.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng.

Hệ sinh các sản phẩm của BkavCA

Trong khuôn khổ hoạt động của Hội thảo, Bkav đã giới thiệu Hệ sinh thái các sản phẩm gồm: Ký hoá đơn điện tử, Ký văn bản hợp đồng điện tử, Ký hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, Ký chứng từ điện tử, Ký tờ khai thuế điện tử... Hiện, đã có 2 triệu khách hàng cá nhân sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái các sản phẩm nói trên của Bkav.

Bắt đầu từ tháng 6/2023, Tập đoàn công nghệ Bkav phối hợp Sở TT&TT các Tỉnh, Thành phố cấp chữ ký số từ xa cho công dân. Chiến dịch đang được triển khai đồng thời tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Yên Bái… và sẽ mở rộng ra toàn quốc.

Đây là hoạt động hướng tới mục tiêu đạt 10 triệu chữ ký số cá nhân trong năm 2023 của Bộ Thông tin & Truyền thông. Theo đó, Bkav sẽ phối hợp cùng Sở TT&TT các Tỉnh, Thành phố cung cấp miễn phí chữ ký số cho người dân. Đến cuối năm 2023, dự kiến hàng triệu người dân có thể sử dụng chữ ký số từ xa của Bkav cho các dịch vụ hành chính công.

Bkav