BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
02:25:00 | 12-09-2022

Đến thời điểm này, sau thời gian hỗ trợ, hướng dẫn về trình tự thủ tục, pháp lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ, Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu cấp xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam. 

Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tửVai trò của Chuyển đổi số là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước hiện nay. Phát triển và ứng dụng Hợp đồng điện tử trong xã hội là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ được ban hành tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, theo kế hoạch đã ban hành, mục tiêu Chính phủ đã đặt ra là đến năm 2025 có 80% doanh nghiệp ứng dụng Hợp đồng điện tử và 2030 đạt 100% doanh nghiệp ứng dụng Hợp đồng điện tử. 

Thực hiện Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025”, trong thời gian gần 2 năm qua, Bộ Công Thương đã xây dựng hệ thống Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (www.CeCA.gov.vn) và công bố với đông đảo doanh nghiệp, cơ quan truyền thông vào ngày 16/6/ /2022 vừa qua. Hệ thống Trục sẽ đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, là cầu nối các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử với các giải pháp định danh và xác thực, dấu thời gian, chữ ký số, ký chéo cross-signing, v.v… từ đó tạo nền tảng để chứng thực và xác thực hợp đồng nhanh chóng, hiệu quả.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử; trong đó quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp đăng ký cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử (Certified eContract Authority – CeCA), từ tháng 9/2021 đến nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã nhận được 26 công văn đăng ký cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp. 

Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tửĐến thời điểm này, sau thời gian hỗ trợ, hướng dẫn về trình tự thủ tục, pháp lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ. Tập đoàn công nghệ BKAV được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu cấp xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Đặng Hoàng Hải nhấn mạnh, Lễ trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực Hợp đồng điện tử này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam. Đặc biệt đối với hoạt động giao kết, ký kết hợp đồng điện tử trong nước, sau đó là với nước ngoài, xuyên biên giới. việc hợp đồng điện tử được triển khai rộng rãi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại số nói riêng và hoạt động thương mại trong nước, quốc tế nói chung. 

Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Cục trưởng Đặng Hoàng Hải trao quyết định cho các đơn vị đạt đủ điều kiện tham gia

Chính vì vậy, Cục trưởng Đặng Hoàng Hải đề nghị các doanh nghiệp được cấp đăng ký thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và một số điều sau đây:

Một là, các Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực hợp đồng điện tử phải đảm bảo tuân thủ các nội dung Đề án cung cấp dịch vụ đã trình và được phê duyệt. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ thường xuyên thẩm tra, kiểm tra giám sát việc hiện của các đơn vị và có thể Hủy bỏ, Chấm dứt đăng ký với các CeCA không thực hiện đúng các nội dung Đề án;

Hai là, các Tổ chức xác thực hợp đồng điện tử có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống hợp đồng điện tử kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, chịu trách nhiệm về tính bảo mật, toàn vẹn, không thể chối bỏ của các hợp đồng điện tử mà mình lưu trữ và xác thực, góp phần thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ;

Ba là, Trung tâm Tin học và Công nghệ số cần đảm bảo triển khai hệ thống Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của các đơn vị, sớm kết nối với các hệ thống của Bộ Công An, Bộ Tư pháp, các cơ quan hòa giải, trọng tài thương mại và các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ cho các CeCA và doanh nghiệp, cá nhân ứng dụng hợp đồng điện tử;

Cuối cùng, ông Đặng Hoàng Hải mong muốn phóng viên đồng hành, liên tục phổ biến về các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình nhằm lan tỏa để doanh nghiệp, người dân biết, tích cực tham gia thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử

Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Đại diện Tập đoàn Công Nghệ BKAV, ông Nguyễn Khơ Din, Tổng Giám đốc Công ty Nền tảng Chuyển đổi số SME

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Khơ Din, Tổng Giám đốc Công ty Nền tảng Chuyển đổi số SME, thành viên tập đoàn Công nghệ Bkav cho biết, dịch vụ Hợp đồng điện tử hiện nay đã được Bkav cung cấp chính thức tại website https://eContract.vn. Sau một thời gian dài chuẩn bị về hạ tầng, công nghệ, giải pháp, Bkav eContract đã chính thức được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận là đơn vị cung Dịch vụ Chứng thực Hợp đồng điện tử. Đây là điều kiện quan trọng để Bkav có thể sớm triển khai rộng Dịch vụ đến khách hàng trên cả nước. Bkav eContract không chỉ giúp cho Doanh nghiệp tiết kiệm đến 80% chi phí mà còn giúp rút gọn quy trình mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường. Đặc biệt các hợp đồng khi có sự xác thực của Bộ Công Thương sẽ đảm bảo giá trị cao nhất hạn chế các rủi ro cho các bên tham gia. “Bkav eContract sẽ giúp Doanh nghiệp Chuyển đổi số toàn diện trong việc ký kết các loại hợp đồng với khách hàng, đối tác.” ông Din khẳng định.

Tập đoàn công nghệ BKAV được Bộ Công Thương trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tửÝ thức được trách nhiệm của mình trên con đường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, năm doanh nghiệp tiên phong được trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Chứng thực Hợp đồng điện tử đã cam kết sẽ không ngừng cải tiến, nâng cấp và ứng dụng nhiều hơn nữa các tiến bộ của công nghệ thông tin để mang đến cho khách hàng thật nhiều trải nghiệm tốt hơn nữa, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp Bộ Công Thương để thực hiện các báo cáo, thống kê về tình hình ứng dụng hợp đồng điện tử của doanh nghiệp theo Quy định và đồng hành cùng Bộ Công Thương góp phần thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ đề ra, hướng tới mục tiêu 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong năm 2022 theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Nguồn vnreview.vn