Thành lập 3 tổ chuyên môn thuộc Câu lạc Bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam
01:30:00 | 22-08-2022

Sáng ngày 18/08, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone, Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ thời gian vừa qua, đồng thời thống nhất một số kế hoạch hoạt động chung mảng Dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng trong thời gian tới. Câu lạc đã thống nhất  thành lập ba tổ chuyên môn để đẩy mạnh triển khai các công việc.

Buổi họp diễn ra với sự có mặt của Ban chủ nhiệm và các thành viên VCDC

Cuộc họp đã tổng kết các hoạt động đã triển khai của Câu lạc bộ, định hướng, kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm và nhận được sự nhất trí cao từ các thành viên. Tại buổi họp, các thành viên cũng đã có những thảo luận tích cực và thống nhất tổ chức kiện toàn và thống nhất thành lập ba tổ chuyên môn: Tổ thị trường (Mở rộng sang thị trường mới và giúp ổn định thị trường hiện có), Tổ pháp lý (Chủ trì các công việc liên quan đến pháp lý chung và kiểm soát tính tuân thủ của các đơn vị theo các quy định liên quan) và Tổ kỹ thuật với tổ trưởng lần lượt là ông Vũ Văn Luật, ông Phùng Huy Tâm và ông Hứa Tiến Thành. Các tổ chuyên môn chủ động lên kế hoạch, triển khai công việc, phối hợp cùng đầu mối của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) theo các công việc cụ thể trong mảng việc do tổ phụ trách.

VCDC cũng thảo luận và thống nhất một số công việc cần làm ngay của từng tổ chuyên môn. Cụ thể, Tổ pháp lý phụ trách nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất NEAC triển khai eKYC vào hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Tổ kỹ thuật phối hợp cùng tổ thị trường nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan tới eKYC để hướng dẫn, thống nhất triển khai của các đơn vị với NEAC. Tổ thị trường sẽ chủ trì để thống nhất được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ CA, đảm bảo các bên có cùng cách hiểu về hồ sơ như thế nào là đúng pháp luật; đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động tự kiểm tra nội bộ, có các báo cáo kịp thời, chính xác tới VCDC và NEAC về việc vi phạm quy định trong cung cấp dịch vụ CA.

Nguồn vcdc.vn