Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia làm việc với Câu lạc bộ chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam về kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2022
03:36:00 | 15-08-2022

Sáng ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã có buổi làm việc với Câu lạc bộ chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam về kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2022 và định hướng trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Phòng thuộc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, các thành viên Câu lạc bộ chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam. 

Hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy dịch vụ
Hiện nay, dự thảo Luật giao dịch điện tử đã trình quốc hội, nội dung về chữ ký điện tử có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của lĩnh vực chứng thực chữ ký số. Bà Tô Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia phát biểu: “Cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc góp ý, hoàn thiện văn bản, chính sách. Để có được hành lang pháp lý hoàn chỉnh, lâu dài, ổn định chúng ta cần đứng trên quan điểm cái gì có lợi cho dân, cho nước thì chúng ta thực hiện”.

Hợp tác - chia sẻ cùng phát triển
Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt nam chia sẻ: “Dịch vụ chứng thực chữ ký số là dịch vụ đặc biệt mang tính tin cậy nên các đơn vị cung cấp cần có độ tin cậy cao. Chủ trương, tôn chỉ hoạt động của Câu lạc bộ là hợp tác, chia sẻ là phát triển bền vững. Trong thời gian tới Câu lạc bộ rất mong nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trong các hoạt động của câu lạc bộ để phát triển thị trường tốt hơn”.
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã cử các đầu mối phối hợp với Câu lạc bộ để phối hợp triển khai các hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển thị trường như các hội nghị, hội thảo và các chương trình đào tạo, tập huấn cho các đối tượng sử dụng dịch vụ nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vai trò và tầm quan trọng của chữ ký số trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Tăng cường hợp tác quốc tế
Nâng cao năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào cộng đồng PKI quốc tế là hoạt động cần thiết trong thời gian tới. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẵn sàng hỗ trợ để mời các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam đào tạo, đánh giá cũng hỗ trợ thủ tục để các Tổ  chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Việt Nam thuận lợi tham gia vào các diễn đàn, cộng đồng PKI quốc tế.
Ngoài ra, việc chấn chỉnh lại hoạt động cung cấp dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng là việc mà các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cần sớm thực hiện trong thời gian tới./.

Theo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia