Giới thiệu Hệ sinh thái các phần mềm nền tảng và tiện ích quản trị doanh nghiệp cho Cần Thơ
10:47:00 | 06-11-2023

Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số trong Doanh nghiệp phát triển kinh tế số TP. Cần Thơ vừa được tổ chức ngày 26/10. Tại sự kiện, Bkav đã giới thiệu giải pháp Bkav Vala và các phần mềm nền tảng chuyển đổi số gồm: Bkav eHoadon, BkavCA, Bkav IVAN, Bkav eChungtu, Bkav eQLHD, Bkav eContract.

Bkav giới thiệu các nền tảng giao dịch điện tử tại Cần Thơ

Hiện TP. Cần Thơ xếp thứ 5/63 (tăng 10 bậc so với 2021) chỉ số chuyển đổi số trong đó tỷ trọng kinh tế số chiếm 8,1% GDP. Mục tiêu đến 2025, tỷ trọng kinh tế số TP Cần Thơ chiếm 20% GDP, đến 2030 chiếm 30% GDP. Hội thảo là dịp để các cấp, ngành của Thành phố có thêm kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế số, lắng nghe và tìm hiểu các giải pháp trong chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Với 18 năm kinh nghiệm triển khai tin học hóa, Chính phủ điện tử và 05 năm gần đây đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số, Bkav đã tìm được lời giải cho Chuyển đổi số tại Việt Nam, từ phương pháp luận, mô hình kiến trúc, mô hình giải pháp, mô hình dữ liệu đến cách thức triển khai thành công chuyển đổi số cho khách hàng. Điều này đã giúp Bkav có thể tạo ra Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX, là một Hệ sinh thái các phần mềm nền tảng và tiện ích để quản trị các doanh nghiệp lớn, các tổ chức Chính phủ theo định hướng lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric) với hơn 44 nền tảng “No Code, Low Code”, cho phép cấu hình linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tức thời của người sử dụng mà không cần phải viết lại phần mềm.

Bkav