Mời bạn đặt mua tại đây
Cảm ơn bạn đã đặt mua Phần mềm Hợp đồng điện tử eContract
Tên người liên hệ:
Số điện thoại *:
Tỉnh/Thành phố:
Gói cước:
Số lượng: hợp đồng
Thành tiền:
(Đã bao gồm: phí khởi tạo và 10% VAT)
Thành tiền:
(Đã bao gồm phí khởi tạo)
Thông tin đặt mua của bạn như sau:
Họ tên:
Số điện thoại:
Tỉnh/Thành phố:
Gói cước:
Thành tiền:
Bkav sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và cấp tài khoản sử dụng
Phần mềm Bkav eContract

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav eContract
Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54
Fax: (024) 3782 2139
Liên hệ các vấn đề khác
Bkav Corporation
Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3868 4755
Fax: (024) 3868 4755