Bài eC5: Hướng dẫn cập nhật danh sách đối tác lên Nền tảng Bkav eContract
10:31:40 | 16/03/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 2 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào Nền tảng Bkav eContract tại địa chỉ https://van.econtract.vn sau đó nhập Tên đăng nhậpMật khẩu rồi bấm Đăng nhập.

Bước 2: Tại Menu bên trái chọn Quản lý Đối tác (2), sau khi chọn, Nền tảng chuyển sang giao diện Quản lý Đối tác dưới dạng danh sách:

Tại đây Bạn có thể cập nhật danh sách đối tác lên Nền tảng theo hai cách

 • Nhập danh sách đối tác từ file excel.
 • Nhập danh sách đối tác trực tiếp trên Nền tảng.

Cách 1: Nhập danh sách đối tác từ file excel, với cách này Bạn có thể cập nhật danh sách nhiều đối tác trong một lần.

 • Tại giao diện quản lý đối tác Bạn chọn “Tải lên” (3)

 • Nền tảng hiện lên giao diên “Tải lên Danh sách Đối tác”, để tải file excel mẫu Bạn bấm “tại đây” (4)

 • Sau khi tải file excel Bạn cập nhật các trường thông tin của đối tác vào file mẫu.

 

 • Tại giao diện “Tải lên Danh sách Đối tác” Bạn chọn file excel vừa cập nhật và bấm “Tải lên” (5)

 • Nền tảng sẽ hỗ trợ kiểm tra thông tin trong file excel nếu hợp lệ Bạn bấm “Thêm đối tác” (6) để hoàn thành quá trình thêm Đối tác.

 • Trường hợp thông tin không hợp lệ Nền tảng sẽ hiển thị cảnh báo, Bạn kiểm tra và cập nhật lại thông tin trên file excel như hướng dẫn sau đó thực hiện tải lên lại Danh sách Đối tác.

Cách 2: Nhập danh sách Đối tác trực tiếp trên Nền tảng với cách này Bạn nhập thông tin lần lượt trừng đối tác.

 • Tại giao diện quản lý đối tác Bạn chọn “Thêm mới” (7)

 • Nền tảng hiển thị giao diện “Thêm mới Đối tác” Bạn chọn “Loại Đối tác” Cá nhân hay Đợn vị (8) và nhập thông tin tương ứng (9)

 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin đối tác cần thêm Bạn bấm “Ghi lại và thêm tiếp” để tiếp tục thêm đôi tác (nếu có), nếu không cần nhập tiếp Bạn bấm “Ghi lại”. Nền tảng hiển thị thống báo “Thêm đối tác thành công !” và hiển thị danh sách đối tác đã thêm.

 

Như vậy Bạn đã hoàn thành việc cập nhật danh sách đối tác lên Nền tảng Bkav eContract.