Bài eC2: Hướng dẫn tạo hồ sơ mẫu trên hệ thống Bkav eContract
10:14:52 | 16/03/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Bạn cần tạo sẵn các mẫu hồ sơ để khi Người tạo hồ sơ cần tạo hồ sơ có thể dùng các mẫu này. Thêm mới Hồ sơ mẫu được thực hiện lần lượt qua 3 giao diện: Thêm văn bản mẫu; Thêm đối tượng ký hồ sơ; Thiết lập vị trí chữ ký và Thứ tự ký

Để thực hiện tạo hồ sơ mẫu bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eContract tại địa chỉ https://van.econtract.vn sau đó nhập Tên đăng nhậpMật khẩu rồi bấm Đăng nhập.

 

Bước 2: Mở giao diện Quản lý Hồ sơ mẫu, chọn Thêm mới (2)

  • Hệ thống hiển thị giao diện như sau:

Bước 3: Nhập Mã Hồ sơ mẫu và Tên Hồ sơ mẫu, chọn Hạn ký (3):

Chọn (4). Hệ thống hiển thị cửa sổ Thêm văn bản mẫu.

Tại cửa sổ Thêm văn bản mẫu, Bạn chọn Văn bản mẫu và version của Văn bản mẫu (5):

 

  • Sau khi chọn xong, bấm Ghi lại và Thêm tiếp (6) để thêm các Văn bản mẫu khác. Nếu đã thêm xong các Văn bản mẫu chọn Ghi lại và Đóng (7).
  • Hệ thống hiển thị danh sách các Văn bản mẫu đã được chọn:

  • Với các Văn bản mẫu đã thêm vào hồ sơ, Bạn có thể thực hiện các thao tác sau tại dòng hiển thị của Văn bản mẫu:
   • Chọn lại Văn bản mẫu và version của Văn bản mẫu, bằng cách bấm chọn
   • Xem lại nội dung của Văn bản mẫu, bằng cách chọn 
   • Xóa Văn bản mẫu đã thêm khỏi Hồ sơ mẫu  
   • Sắp xếp lại thứ tự Văn bản mẫu bằng cách kéo thả

Bước 4:

  • Bấm Tiếp tục (8) ở góc dưới bên phải màn hình để hoàn tất các thao tác Thêm văn văn mẫu
  • Sau khi bấm Tiếp tục, hệ thống chuyển sang giao diện Thêm đối tượng ký hồ sơ.
  • Tại giao diện Thêm đối tượng ký hồ sơ, chọn Thêm đối tượng ký (9) để thêm từng đối tượng ký

  • Mặc định hệ thống sẽ chọn Loại đối tượng ký là Đơn vị của tôi. Bạn cần chọn Tên đối tượng ký (10) và Hình thức ký/Xác thực (11)

 

 

  • Có các hình thức ký/xác thực như sau:
   • OTP: Là hình thức xác thực qua tin nhắn SMS của điện thoại.
   • HSM: Là hình thức ký số tập trung khóa ký được lưu trữ trên thiết bị HSM.
   • USB Token: Là hình thức ký số bằng Chữ ký số USB Token.

Cấu hình gửi thông báo:

  • Có 3 loại thông báo gồm: Thông báo ký, Thông báo nhắc ký, Thông báo ký thành công

  • Bạn có thể chọn tần suất Nhắc ký: chọn tất cả để nhắc ký mỗi ngày, từ ngày gửi hồ sơ đến hạn ký, hoặc chọn số ngày trước khi đến Hạn ký

  • Bạn có thể chọn thời gian Nhắc ký trong ngày

  • Tất cả các thông báo đều có thể tùy chỉnh mẫu email. Để thực hiện, tại thông báo cần chỉnh sửa Bạn chọn , hệ thống hiển thị cửa sổ Cập nhật email mẫu, lúc này Bạn tick chọn Tùy chỉnh. Sau khi sửa nội dung, Bạn bấm Ghi lại để hoàn tất.

  • Sau khi bấm Ghi lại tại giao diện Cập nhật email mẫu, hệ thống quay về giao diện Thêm Đối tượng ký, lúc này Bạn chọn các tùy chọn có “Ghi lại” để hoàn tất.
  • Chọn Ghi lại và thêm tiếp (12), đối tượng vừa Ghi lại sẽ được thêm vào danh sách đối tượng ký, đồng thời hệ thống hiển thị giao diện cho Đối tượng ký tiếp theo:

  • Sau khi tạo xong các chữ ký trong Đơn vị, bạn tạo chữ ký cho Đối tác bằng cách tick chọn Đối tác (13) và thực hiện tương tự.

  • Để hoàn tất, Bạn chọn Ghi lại và Đóng (14).

Bước 5: Sau khi bấm Tiếp tục ở giao diện Thêm Đối tượng Ký hồ sơ, hệ thống hiển thị giao diện Thiết lập Vị trí chữ ký và Thứ tự ký.

  • Chọn văn bản cần xem và thiết lập chữ ký (16). Lúc này hệ thống tự điền chữ ký vào các vị trí theo thứ tự đã thêm.

  • Để sửa chữ ký, bạn chọn biểu tượng hình  

  • Hệ thống hiển thị giao diện như sau:

  • Bạn có thể tùy biến tạo chữ ký hiển thị trên văn bản theo ý muốn bằng 3 cách: Vẽ Chữ ký, Tải Chữ ký, Thiết kế Chữ ký (17). Sau khi cập nhật xong mẫu chữ ký bạn bấm Ghi lại (18) để tiếp tục các bước tiếp theo.

Nếu chữ ký chưa đúng vị trí, bạn có thể chọn lại Chữ ký tại các vị trí.

Nếu chữ ký đã đúng vị trí Bạn bấm Ghi lại (19) để hoàn tất việc tạo Hồ sơ mẫu.

Như vậy bạn đã hoàn thành việc tạo hồ sơ mẫu trên hệ thống Bkav eContract.