Clip hướng dẫn tạo Mẫu văn bản trên Nền tảng Hợp đồng điện tử Bkav eContract
01:34:16 | 17/03/2023

Ghi chú: Bạn có thể xem Hướng dẫn tạo văn bản mẫu trực tiếp trên hệ thống Bkav eContract bằng Hình ảnh tại đây.