Clip hướng dẫn Tạo file Mẫu văn bản để tải lên Nền tảng Hợp đồng điện tử Bkav eContract
10:37:40 | 16/03/2023

Ghi chú: Bạn có thể xem Hướng dẫn tạo văn bản mẫu bằng cách upload file lên hệ thống bằng Hình ảnh tại đây.